Ringbahndam Gschechtla

Alla Samstig am Zweï d's Méttàg wammer Elsasser rédà

Wu? Uf Radio Π-Node web und uf d' DAB+ Walla én Pariss und Milhüsa.
Und do unta d'archives AM FRAG (oder uf sinni salbsch't website)
Met a bétzala Half vum www.olcalsace.org
Merci Adrien G., Gina un noch andra (hey)

/-////-////////////-//-///////-/ 2020

Samstig 28. Nowamber mét'm Louis Schittly

Ufgnou am 30. July, Birkhof, Bernwiller bi da Paradiesvögala

Samstig 5. Dezamber mét'm Marie-Rose

Ufgnou ém July, én Sie Wohnung, Blotzä

Samstig 19. Dezamber mét'm René-Nicolas Ehni

ém Septamber Ufgnou, én Myriam sinni Wohnung, Riedisha

Samstig 30. Januar : Weihnacht Kravall

ém Dezember Ufgnou, én Myriam si Wohnung, Riedishà mét Fanfan, Myriam, Jean-Marie, Louis, René un Ich

Samstig 6. Februar Met'em Evelyne Troxler, ertsa Tail (uf 2)

Am 22. Dezember Ufgnou, én Evelyne si Hüs

Nagschten's :

én 2021 : Madame Troxler (2. Tail am 20. February), D'r Herr Müsslin un wer weiss...